Safer Ayı'nın Son Çarşambası

SON CARSAMBA SI 2 SUBAT 2011 

- Safer Ayının Son Çarşambasının Gecesi veya Gündüzünde

Namaz ve Duâ
 Birinci rek'atta, Fâtiha'dan sonra 11 (on bir) İhlâs sûresi,
 İkinci rek'atta, Fâtiha'dan sonra 11 (on bir) İhlâs sûresi okunur.
 Namazdan sonra, ayın ilk Çarşambasında kılınan namazı müteâkib yapılan istiğfar ve duâlar aynen yapılır:
 7 (yedi) defa istiğfar edilir:
 Estağfirullâh el-azîm, denir.
 Sonra eller kaldırılıp:
 11 (on bir) defa salât-ı münciye (Salâten tüncînâ) okuyup:
 "İnneke alâ külli şey'in kadîr" denir.
 Sonra yapılacak duâda:
 "Yâ Rabbi! Beni ve âile efradımı ve bilcümle mü'minleri, âfât-ı semâviyye ve arâdıyelerden muhafaza eyle!" denir. 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !